За нас

"ТЕХНОЕКСПЕРТ" ООД – гр. Пловдив е регистрирана през 2003 г. с основен предмет на дейност технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) и обучение на обслужващ персонал на тези съоръжения.

През 2005 г. Фирмата е лицензирана за осъществяване на технически надзор с Лицензия № 174 от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, а с Лицензия № 359 от 2007 г. е разширен обхватът на съоръженията. От 2005 г. фирмата извършва проверка на газсигнализатори с еталонен газ. С влизането в сила на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане през 2008 г. "ТЕХНОЕКСПЕРТ" ООД извършва услугата проверка на настройването на предпазни клапани. За целта фирмата разполага с необходимите стендове, апаратура и процедури.

Наши клиенти са "Монбат" АД, "Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД, "Челопеч Майнинг" ЕАД, "Кнауф България" АД, "СОКОТАБ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД, "Берг Монтана Фитинги" АД, "ГИПС" АД, "Ломско пиво" АД, "Мастер Стийл Профайлс" АД, "Монтана Хидрауликс" ООД, "Балканкар Костов" АД, ".Балканкар Рекорд" АД и много други.